М-Токен, Мобилен токен 1.3 [free]

기술

М-Токен, модерен начин за пристап во електронското банкарство - [email protected]
Мобилниот токен М-токен е софтверска апликација која се инсталира и користи преку мобилен уред, мобилен телефон или таблет, а служи за идентификација на корисници и
потврда на трансакции во системот за електронско банкарство за физички лица [email protected] на Охридска Банка.
M-Токен апликацијата може бесплатно да ја преземете од Android Play Store.
Откако апликацијата ќе се инсталира, потребно е да се активира со внесување на корисничко име и иницијална лозинка кои можете да ги добиете со поднесување на барање за
електронско банкарство во било која експозитура на Банката.
Апликацијата е бесплатна и достапна за користење на 3 јазици: македонски, албански и англиски јазик.
Сигурност
М- Токен апликацијата е заштитена со ПИН број кој единствено е познат на сопственикот на мобилниот телефон. ПИН-от за пристап на апликацијата може да се промени во секој
момент. Дополнително во моментот кога се поставува ПИН, постои и ПИН асоцијација која се состои од назив на држава и приказ на нејзиното знаме. Целта е ПИН асоцијацијата
да Ви помогне да внесете точен ПИН во моментот на користење на апликацијата.

편집기 의 코멘트

이전 버전

QR 코드에 의해 다운로드
  • 앱 이름: М-Токен, Мобилен токен
  • 종류: 도구
  • 앱코드: mk.assecosee.android.token.obsg.prod
  • 버전: 1.3
  • 요구 사항: 4.2이상
  • 파일 크기 : 6.47 MB
  • 업데이트: 2020-06-30