Muslim Shqip 2.7 [free]

기술

Muslim Shqip eshte aplikacion qe sherben per cdo musliman.
Perfshine keto gjera:
1. Lexim Kur'ani ne gjuhen shqipe, arabe, angleze dhe transliterume (Lexim i shkronjave arabe me shkronja latine).
2. Kerkim ne tere Kur'anin per ndonje fjale apo ajet, si dhe te gjitha mundesite e shperndarjes tek shoket tuaj.
3. Takvimi - Zgjidh shtetin dhe qytetin ku jetoni dhe ne menyre automatike shkarkohen kohet e namazeve per qytetin e caktuar. Keni mundesi te percaktoni njoftimet per cdo
kohe te namazit...
4. Abdesi - Eshte pershkruar marrja e abdesit me shkrim dhe me figura qe mund t'i kuptoje cdokush.
5. Kompasi - Tregon drejtimin e Qabes
6. Namazi - Eshte pershkruar me shkrim dhe figura se si falet namazi...

편집기 의 코멘트

이전 버전

QR 코드에 의해 다운로드
  • 앱 이름: Muslim Shqip
  • 종류: 교육
  • 앱코드: com.veton.muslimshqip
  • 버전: 2.7
  • 요구 사항: 4.0.3이상
  • 파일 크기 : 34.88 MB
  • 업데이트: 2019-04-16