אנא עארף - ללמוד ערבית מדוברת 6.5 [free]

기술

"אנא עארף" / "انا عارف" -
האפליקציה הישראלית הראשונה ללימוד ערבית מדוברת
לימוד וחזרה על אוצר מילים
תרגול הטיית פעלים
מאגר מילים וביטויים שמתרחב באופן קבוע
שיתוף תהליך הלמידה עם חברים
טבלת אלופים ארצית


"Please Aref" / "انا عارف" -
Israeli app first Arabic Language
learning and repeating vocabulary
practice verbs bias
Stock words and phrases regularly expands
sharing learning with friends
national champions standings

편집기 의 코멘트

이전 버전

QR 코드에 의해 다운로드
  • 앱 이름: אנא עארף - ללמוד ערבית מדוברת
  • 종류: 두뇌게임 및 퍼즐
  • 앱코드: com.learnArabic.anaAref
  • 버전: 6.5
  • 요구 사항: 4.4이상
  • 파일 크기 : 6.9 MB
  • 업데이트: 2019-04-16