ServeisCAT - La Generalitat de Catalunya al mòbil 3.0.1 [free]

기술

L'aplicació no oficial ServeisCAT, pensada pels ciutadans de Catalunya, permet veure els serveis de la Generalitat de Catalunya (gencat) en una mateixa
aplicació:
· Administració: Web gencat, Tràmits.
· Cultura: Agenda cultural, VisitMuseum.
· Educació: XTEC.
· Emergències: Protecció Civil.
· Mobilitat i transport: InfoTrànsit, Mou-te, Rodalies, FGC.
· Utilitats: Equipaments, Meteocat, Aire.cat, Platges, Residus, Carnet Jove.
· Salut: La Meva Salut, ICS.
DISCLAIMER: L'aplicació ServeisCAT és una aplicació aliena a qualsevol organisme públic, incloent-hi la Generalitat de Catalunya, Renfe Operadora, Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya i d'altres. Ha estat desenvolupada per una persona tercera a partir de la informació facilitada per les administracions a través dels seus canals
digitals.


The unofficial ServeisCAT application, designed for the citizens of Catalonia, allows you to see the services of the Generalitat de Catalunya (gencat) in the
same application:
· Administration: Web gencat, Procedures.
· Culture: Cultural agenda, VisitMuseum.
· Education: XTEC.
· Emergencies: Civil Protection.
· Mobility and transport: InfoTrànsit, Mou-te, Rodalies, FGC.
· Utilities: Equipment, Meteocat, Aire.cat, Beaches, Waste, Carnet Jove.
· Health: My Health, ICS.
DISCLAIMER: The ServeisCAT application is an application outside any public body, including the Generalitat de Catalunya, Renfe Operadora, Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya and others. It has been developed by a third party based on information provided by administrations through their digital channels.

편집기 의 코멘트

이전 버전

QR 코드에 의해 다운로드
  • 앱 이름: ServeisCAT - La Generalitat de Catalunya al mòbil
  • 종류: 라이프스타일
  • 앱코드: cat.appmrc.serveis
  • 버전: 3.0.1
  • 요구 사항: 5.0이상
  • 파일 크기 : 15.97 MB
  • 업데이트: 2021-09-15